4 พฤษภาคม 2562 เชียงรายวิกฤติฝุ่น ‘มทภ.3’สั่งเข้มห้ามเผา

ที่มา: https://www.naewna.com/local/411642

เชียงรายสถานการณ์ฝุ่นกลับมาวิกฤติ หลังลักลอบเผาป่า แม่ทัพภาคที่ 3สั่งตั้งกองบังคับการควบคุมสถานการณ์เข้มอีกครั้ง ส่วน โขงเจียมแล้งจัด ชาวบ้าน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เร่งจัดรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือ ขณะที่พายุฤดูร้อนถล่มโรงเรียนที่บุรีรัมย์ รวม 17 แห่งช่วงมีนาคม-เมษายน ที่ จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้กลับมาวิกฤติอีกครั้ง โดยกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเขต อำเภอเมืองเชียงราย พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือพีเอ็ม 2.5 ในอากาศปริมาณ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) และพีเอ็ม 10 ในอากาศ 223 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่อำเภอแม่สาย พบว่าปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือพีเอ็ม 2.5 ในอากาศ 162 มคก./ลบ.ม. และพีเอ็ม 10 ในอากาศ 125 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ แม่ทัพภาคที่ 3 มีคำสั่งให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหากรณีหลังพ้นการประกาศใช้มาตรการห้ามเผาทุกชนิดไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมาแล้ว พบว่ามีการเผากันในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดวิกฤติฝุ่นละอองหมอกควันอีกครั้งหลังจากจางหายไปพักใหญ่นั้น โดยมีคำสั่งใหม่ให้มีการจัดตั้งกองบังคับการควบคุมสถานการณ์โดย นายอำเภอและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการแบ่งเป็น 5 จุดสำคัญ ด้านรองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ของโครงการชลประทานอุบลราชธานี พบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงยาง บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 9,100 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานและพื้นที่ป่าสงวนดงภูหล่น ปัจจุบันได้เกิดสภาวะภัยแล้งขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำในบ่อบาดาลลดน้อยลง ประกอบกับไม่มีระบบกรองน้ำ ส่งผลให้น้ำที่สูบขึ้นมาใช้ มีสีแดงขุ่นและมีกลิ่นสนิม ส่งผลราษฎรกว่า 100 ครอบครัว ไม่สามารถใช้น้ำได้ เบื้องต้น ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือราษฎรแล้ว ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เกี่ยวกับสถานการณ์วาตภัย จ.บุรีรัมย์ พบว่าในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน 2562 ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายในพื้นที่ ส่งผลให้มีโรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับความเสียหาย จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดโพธิ์ทอง, รร.บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา), รร.บ้านบุมะขามป้อม, รร.บ้านโคกกลาง, รร.บ้านโนนแดง, รร.บ้านสารภี, รร.บ้านหนองปรือน้อย, รร.วัดบ้านเย้ยสะแก, รร.บ้านหนองแวง, รร.บ้านโคกสว่าง, รร.อนุบาลบุรีรัมย์, รร.ไตรภูมิวิทยา, รร.เขตการทางสงเคราะห์5ฯ, รร.โสภณวรวัฒน์วิทยา, รร.บ้านตลาดโพธิ์, รร.สำโรงสันติภาพ อ.บ้านด่าน และ รร.มหิดลอนุสรณ์ ซึ่งทางโรงเรียนที่ประสบวาตภัย ได้สำรวจความเสียหาย รายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อสรุปเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป